Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit

Henkinen tie 3/3
1 2 3

Ajatus, valtava työkalu

Olen puhunut ja kirjoittanut ajatuksen voimasta ja ihmisen mentaalisesta kapasiteetista hyvin monissa eri yhteyksissä sen takia, että ajatuksen universaali laki on äärimmäisen tärkeä ymmärtää. Nimittäin todellisuus luodaan ajatusenergialla! Esimerkiksi erilaiset odotuksemme, toiveemme, pelkomme ja uskomusjärjestelmämme luovat kirjaimellisesti oman tulevaisuutemme ääriviivoja ja yksityiskohtia.

Meidän on hyvä tuntea tällaiset suuret henkiset lainalaisuudet, koska muuten jäämme vain sirpaletiedon keräilijöiksi. Ajatuksen lain valtavan sateenvarjon alle mahtuu valtava määrä tietoa ja viisautta, jota planeettamme suurimmat sielut ovat tutkineet ja antaneet opetuksissaan. Ajatuksemme ja luova mielikuvituksemme tottelevat aivan selkeitä henkisiä luonnonlakeja, esimerkiksi sitä että energia seuraa ajatustamme ja että energisoimme sitä mitä kulloinkin ajattelemme. Että jokainen ajatus pyrkii toteuttamaan sisältönsä ja että jokainen ajatus palaa takaisin ajattelijaan. Niin kuin huomaat, Henkisen Tien kulkijan on syytä selvittää, puhdistaa, kirkastaa ja positivisoida omaa ajatusmaailmaansa. Jokainen positiivinen ajatus vie kulkijan lähemmäksi henkistä täyttymystä ja taivasta maan päällä.

Ajatuksillamme on lisäksi mm. taipumus muodostaa suuria ajatuskoosteita, joihin kerääntyy paljon voimaa ja energiaa. Samanlainen vetää puoleensa samanlaista. Kun toistat ja energisoit ajatuksia, annat niiden toteutumiselle voimaa ja samalla lähetät tiedostamattomalle mielellesi voimakkaan ohjeistuksen. Toistaessasi säännönmukaisesti ja viisaasti positiivisia ajatuksia ja luodessasi positiivisia mielikuvia neutraloit samalla tiedostamattoman mielen alueella olevia kielteisiä ohjelmointeja. Ajatusten ääneen lausuminen edelleen lisää niiden voimaa ja toteutumismahdollisuuksia myös aineen tasolla. Kannattaakin muistaa rakastavien, viisaiden, kirkkaiden ja selkeiden ajatusten ja puheiden käyttö elämämme eri tilanteissa.

Koska ajatuksemme ja puheemme sinkoavat energiansa omaan tulevaisuuteemme, kannattaa laittaa liikkeelle mahdollisimman kelvollisia ja rakentavia ”tilauksia” universumille - niitähän ajatuksemme ja ääneen lausumamme asiat juuri ovat! Suosittelen tälle tilauslistalle erityisesti rakkauden, anteeksiantamisen ja -pyytämisen, jalouden, kunnioituksen, pyhyyden, jumalallisen elämänilon, eheyden, keveyden ja luovuuden ajatuksia.

Sen sijaan ei-toivottavien doping-ajatusten listalle kuuluvat mm. kielteisen arvostelemisen ja tuomitsemisen ajatukset. ”Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi.” Suosittelen että esimerkiksi arvosteleminen muutettaisiin arvioinniksi, joka voi olla neutraalia, kirkasta asioiden näkemistä juuri sellaisina kuin ne ovat - ilman alemman mielen niihin asettamaa miinusmerkkiä.


Eroon massatajunnasta

Henkisellä Tiellä kielteisten ajatusmallien ja uskomusjärjestelmien purkaminen on suorastaan kansalaisvelvollisuus. Yksi keskeisimmistä ajatuksista tässä on se, ettei tule pyrkiä muiden yläpuolelle. Tulee pyrkiä vain oman itsen, omien puutteiden ja heikkouksien yläpuolelle. Siellä on varmasti tilaa! Henkiset oppaat laittavat nimittäin ihmisen heti jonon hännille, mikäli hän asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Korostunut kunnianhimo herättää usein ylpeyden, kun taas oikea ja aito nöyryys tuo lopulta ihmiselle viisauden.

Samalla on vältettävä myös oman opin ja oman ryhmän asettamista muiden yläpuolelle. Tätä tapahtuu varsin yleisesti erilaisissa henkisissä ryhmissä ja järjestöissä. On kuitenkin hyvä nähdä, että olemme kaikki osa suurta Kehityssuunnitelmaa, josta jokaiselle valoon pyrkivälle yksilölle ja ryhmälle löytyy oma paikka ja tehtävä. Meidän ei tarvitse niin paljon vaivata mieltämme erilaisilla vertailuilla - jotka ovat alemman mielen asettamia ansalankoja - ja tuhlata energiaamme sen pähkimiseen, mikä on muiden paikka ja asema tässä suuressa planetaarisessa sinfoniassa. On paljon tärkeämpää soittaa oma nuottinsa mahdollisimman hyvin ja puhtaasti.

Uskomusjärjestelmiemme selvittäminen liittyy myös siihen, mitä ulkopuoleltamme tulevasti informaatiotulvasta olemme valmiit hyväksymään omiksi mentaalisiksi ja henkisiksi rakennuspuiksemme. Yhtenä hyvänä lähtökohtana voi pitää sitä, että Henkinen Tie ei ole ristiriidassa terveen järjen kanssa. Kuitenkin monet Tien kulkemiseen liittyvät asiat erottavat ihmisen massatajunnan ja -toiminnan kahleista ja rajoituksista. Henkinen itsenäisyys on vaatimus pyhiinvaelluspolulla, sitä kulkiessaan yksilö ei voi enää olla kuin ajopuu virrassa tai sopulilauman jäsen, joka seuraa orjallisesti dogmeja, sovinnaistapoja ja muita massa-ajattelun muotoja.

On hyvä ymmärtää tässä yhteydessä ympäristömme paine ja tiedotusvälineiden manipulaatio. Kysymys kuuluu: Mennäkö mukaan massatajunnan virtauksiin, joita ohjaillaan taitavasti mm. tiedotusvälineistä ja niiden takana olevista lähteistä käsin, vaiko rakentaa itsestään tervejärkinen, itsenäisesti ajatteleva voimakas yksilö, jonka tahto kasvaa lopulta horjumattomaksi?


Meditaatio, portti hiljaisuuteen ja tyyneyteen

Meditaatio on kaiken henkisen kehityksen perusta. Todellinen meditaatiopraktiikka vie alemman mielen, tuon apinamielen, halujen ja kaipausten tyynnyttämiseen. Vasta tyyni mieli voi ottaa vastaan Jumalallisen Mielen tai Äärettömän Älyn virtauksia ja vaikutuksia.

Kehon ja tunteiden hallitseminen on mielen hallitsemisen välttämätön edellytys. Ulkoisten aistien hiljentäminen on edellytys sisäisten aistien ja voimien heräämiselle ja kehittymiselle. Vasta sydämen syvässä hiljaisuudessa voimme kuulla Jumalan Äänen. Meditaatio on matka omaan sisäavaruuteen, oman tietoisuuden lähteille.

Meditaatioon, riippumatta tekniikasta joka on valittu, on hyvä kuulua helppous. On hyvä aloittaa kohtuullisesti ja lisätä vähitellen meditaatioaikaa. Kuitenkin jatkuvuus ja säännöllisyys on ratkaisevan tärkeää - niin asia ikään kuin ”menee veriin”.

Keskittymiskyky kehittyy ja voimistuu, kun siihen satsaa riittävästi. Olisi kenties parempi puhua KESKITYSKYVYSTÄ, kyvystä keskittää esimerkiksi mentaalinen energia, tarkkaavaisuus ja huomiokyky yhteen asiaan kerrallaan, eikä metsästää samanaikaisesti useita jäniksiä, niin kuin sanonta kuuluu.

Seuraavassa on esitetty helppo tekniikka, jonka avulla voit saavuttaa mielen tyyntymistä ja sisäistä rauhaa:

Istu rennossa asennossa, selkä suorana, pää suorassa selkärangan jatkeena. Rentouta ne kehosi alueet, joissa on jännitteitä. Hengitä syvää vatsahengitystä ja löydä rauhallinen, tasainen hengitysrytmi.

Anna mielen tyyntyä kaikessa rauhassa, kiireettömästi. Ota ajatuksiisi ja tajuntasi valkokankaalle nouseviin mielikuviin ulkopuolisen, tyynen tarkkailijan näkökulma. Ajatukset tulevat, ajatukset menevät - ole tarkertumatta niihin!

Voit muutaman kerran toistaa seuraavanlaisia ajatuksia: ”Minun mieleni tyyntyy ja rauhoittuu. Minun mieleni on hyvin tyyni, tasapainoinen ja rauhallinen! Minä hallitsen ajatukseni ja mielikuvitukseni yhä paremmin ja paremmin” Anna näiden ajatusten painua tiedostamattomaan mieleesi saakka.

Visualisoi sitten valkokangas - aivan kuin elokuvateatterin valkokangas ennen esityksen alkamista - tajuntaasi ja keskitä kaikki huomiosi tähän kankaaseen. Kirkasta kuvasi siitä mahdollisimman selkeäksi ja häiriintymättömäksi.

Anna sitten numeron seitsemän kulkea hitaasti, hyvin hitaasti valkokankaan oikealta puolelta vasemmalle, niin että se katoaa lopulta vasemman laidan taakse. Kun se häviää näkyvistä, lähtee numero kuusi liikkeelle samoin oikealta puolelta, ja se kulkee samalla lailla valkokankaan halki kadotakseen sitten näkyvistä vasemmalla puolella. Sitten tulevat viisi, neljä, kolme, kaksi ja yksi tässä järjestyksessä. Jokainen numero kulkee valkokankaan poikki edellistä hitaammin.

Lopulta, kun ykkönen liikkuu pois näkyvistä vasemman laidan taakse, anna nollan tulla esiin oikealta puolelta. Anna sen siirtyä hitaasti valkokankaalla, hidasta sen vauhtia ja kun se saapuu kankaan keskivaiheille, pysäytä se siihen - ja pidä se liikkumattomana ja mahdollisimman selkeänä keskellä kangasta.

Muista samalla keskittää kaikki huomiosi tähän numeroon, äläkä päästä mitään ajatuksia tulemaan mieleesi.

Nyt numero nolla liikkumattomana on keskellä valkokangasta. Katso sitä ikään kuin tarkkailijana; älä arvioi sitä äläkä vertaile sitä. Älä anna muiden ajatusten tulla valkokankaalle. Jos jokin niistä yrittää ryömiä mukaan jostain reunasta, työnnä se takaisin ja pidä poissa. Palaa sitten tyynen tarkkailijan rooliisi.

Numero nolla symboloi tässä ajatuksen poissaoloa. Pidä tarkkaavuutesi keskittyneenä tähän numeroon niin kauan kuin pystyt. Harjoittelun avulla kykenet pidentämään keskittymistäsi viiteen minuuttiin. Ja tulet silloin huomaamaan jotain tärkeää: egosi tai olemuksesi ei ole millään lailla pienentynyt tai kutistunut sen takia, että ajattelu on tyyntynyt. SINÄ ET OLE AJATUKSESI! Sinun mentaaliset kykysi ovat pelkästään käytössäsi olevia työkaluja - eivät tässä sen kummempia kuin esimerkiksi kätesi.

Mitä muuta voimme oppia tällaisesta harjoituksesta: ainakin sen, että voimme oppia hallitsemaan ajatusprosessiamme tahtomme avulla. Saavutettuasi tällaisen keskittyneisyyden tilan voit myös helposti lähettää vaikkapa selkeän, kirkkaan ja loogisen kysymyksen omille henkisille oppaillesi tai opettajillesi. Näe siinä tapauksessa tajuntasi valkokankaalla oleva nolla eräänlaisena porttina toiseen ulottuvuuteen, aukkona jonka kautta opettajasi voivat antaa sinun nähdä kuvia, allegorioita, tuntemuksia tai vaikkapa ääniä vastauksina kysymyksiisi. Toimi tässä niin, että katsoessasi nollaa muodosta mielessäsi yksinkertainen ja selkeä kysymys ja palaa sitten puhtaan tarkkailemisen tilaan.

Ensimmäinen asia joka nousee esiin on vastaus. Jos kuitenkin annat alemman, rationaalisen mielesi tulla väliin omine jaaritteluineen, katoaa kirkkaus ja selkeys. Kyseisen harjoituksen yhteydessä on tärkeää muistaa, että on viisasta välttää omaa tulevaisuutta koskevia kysymyksiä. Opettajilla on tiettyjä rajoituksia liittyen kysyjän henkilökohtaisesta tulevaisuudesta annettaviin vastauksiin.

Luonteemme, tärkein taideteoksemme

Henkinen Tie ja aineellisen maailman haasteet ja vastukset - ovatko ne sovitettavissa yhteen? Tietysti. Itse asiassa henkisyytemme, sen syvyys tai ohuus, paljastuu parhaiten arkielämämme kohtaamuksissa, niissä elämän eteemme heittämissä haasteissa ja mahdollisuuksissa, joita jokainen päivä tuo tullessaan. Se mitä olemme - sisäinen luontomme tai luonteemme - on ratkaisevaa näissä kohtaamuksissa, ei se mitä tiedämme tai mihin uskomme. On jopa sanottu niinkin, että luonteemme on kohtalomme.

Valistusfilosofi Immanuel Kant kirjoitti jotenkin näin, että tärkeintä kasvatusta on se jonka annamme itsellemme. Tässä korostuu mitä merkittävin asia: sisäisen työn tärkeys, luonteemme ja motiiviemme putsaaminen. Tulokset heijastuvat vääjäämättä ulkoiseen todellisuuteemme. Ei siis kannata laittaa hevosta vaunujen eteen, vaan lähteä mieluummin liikkeelle ”sisätöistä” - vaikka ”ulkotyöt” olisivatkin niiiiiiin paljon kiehtovampia.

Olen jossakin yhteydessä puhunut siitä, että luonteemme on tärkein taideteoksemme, se on sisäistä taidetta sanan vaativimmassa merkityksessä. Suuret muutokset luonteessa tulevat usein suurten mullistusten ja dramaattisten tapahtumien myötä. Näin ei välttämättä tarvitse olla. Ihminen voi kasvattaa luonnettaan myös tahdonvoimansa, rakkautensa ja älynsä avulla jokapäiväisen elämän tilanteissa.

Usein suurin vastus tässä itsekasvatuksessa on mukavuudenhalu. ”En viitsi tänään, voihan huomennakin” on mantra, joka siirtää tärkeitä oppimiskokemuksia omaan tulevaisuuteemme. Sehän on samaa kuin kadunlakaisija kasvattaisi edellään olevaa roskakasaa - nostamatta siinä olevia roskia välillä pois niiden keruupisteeseen.

Itsekuri näyttää erittäin tärkeältä tekijältä henkisen kehityksen Tiellä. Itse asiassa se näyttää täysin välttämättömältä. Itsekuri kuuluu henkiseen lihaksistoomme. Itsekurin ei tarvitse olla sotilaallista, preussilaista, vaan se on yhdistettävissä esimerkiksi luovuuteen. Monet suurenmoisiin saavutuksiin yltäneet taiteilijat ovat kehittäneet ja käyttäneet itsekurinsa avulla metodeita, joiden avulla luovuus on saatu virtaamaan hienosti.

Henkiset lihaksemme vaativat aivan yhtä säännöllistä harjoitusta kuin mitä urheilija vaatii fyysisiltä lihaksiltaan tai pianisti sormiltaan. Säännöllisyys ja metodisuus näyttävät tärkeiltä kehitystekijöiltä, mikäli mielimme nousta mahdollisuuksiemme tasolle. Monet etsivät henkisyyden aarreaitasta vain pikavoittoja, nopeaa valaistumista tai muuta vastaavaa. Kuitenkin hengen hedelmät vaativat riittävää kypsymistä ja kasvua.

* * * *

En kajonnut tässä artikkelissani tarkemmin sellaisiin mieltä kiehtoviin asioihin kuin Henkisen Tien huippukokemuksiin vihkimysten muodossa, valokehoon, planeetallemme virtaaviin uusiin energiamuotoihin tai kontakteihimme ulkoavaruuden galaktisiin rotuihin. Kaikki nämä ja lukemattomat muut asiat liittyvät Tien kulkemiseen; keskeistä kuitenkin on tehdä huolellisesti omat henkiset ”kotityöt”, joihin viittasin useaan otteeseen kirjoituksessani. Ei latvasta puuhun, kuuluu tärkeä kansanviisaus, jota kannattaa soveltaa myös henkisyyteen. Todellinen tieto ja viisaus tulevat - kun on mihin tulla.

Erkki LehtirantaKirjallisuutta ja inspiraationlähteitä:

Bailey, Alice A.: Vihkimykset. Aquarian Publications, Helsinki.
Charlton, Hilda: Master Hilarion. Golden Quest, Woodstock 1989.
Crawford, Ina: A Guide to the Mysteries. Lucis Press, London 1990.
Essene, Virginia & Feurst, Irving: Energy Blessings from the Stars - Seven Initiations. S.E.E. Publishing Company, Santa Clara 1998.
Hilarion: Answers. Marcus Books, Toronto 1983.
----------: Tapestry. Marcus Books, Toronto 1985.
Kirjeopisto Vian raja-joogan kurssi.
McClure, Janet: Prelude to Ascension. Tools for Transformation. Light Technology Publishing, Sedona 1996.
www.hilarion.com.

Minä Olen 6/2001, s. 6-14.


© Erkki Lehtiranta. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa kielletty tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.