Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit
 Meet you undet the Smiling Stars
ylos
Henkisyyteen liittyvää koulutusta

Tiedot päivitetty 25.05.2021 -----

------------------- Nämä sivut ovat uudistustyön alla -------------------


Katso ajankohtaiset kurssit, tapahtumat ja kurssimatkat Facebook-sivultamme ja verkkokaupastamme.

Tiedustelut: info@smilingstars.fi - 0400 761939.


Kurssiesittelyt

Karma, jälleensyntyminen ja henkinen evoluutio

Tämä intensiivikurssi avaa reitin henkisyyden ydinkysymyksiin ja teemoihin, jotka edellyttävät toinen toisiaan. Karma ja jälleensyntyminen kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja molemmilla on keskeinen vankka sijansa henkisessä kehityksessä. Kurssilla näitä teemoja tarkastellaan sekä tradition että uusien oivallusten ja löytöjen valossa. Tarkastelussa ovat mm. seuraavat ydinkohdat:
* Mitä karma on ja mikä on paras tapa purkaa sitä?
* Mikä on jälleensyntymisen tarkoitus?
* Mitä teemme kahden inkarnaation välisenä aikana?
* Miksi synnymme sinne, minne synnymme, ja kenen kanssa?
* Miten edistää omaa ja toisten henkistä kehitystä oikealla ja viisaalla tavalla?
* Miten tietoisuutemme liittyy karmaamme ja henkiseen evoluutioomme?
* Mitkä henkiset lainalaisuudet liittyvät näihin teemoihin?

Kurssi antaa monia konkreettisia, testattuja ja hyväksi havaittuja työkaluja omaan henkiseen työkalupakkiisi. Harjoitukset ovat tärkeä osa kurssia, joka rakentuu teoreettisten ja käytännöllisten asioiden harmoniaan. Saat mukaasi eväitä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia henkiseen kasvuusi ja avartumiseesi sekä kykyysi auttaa muita ihmisiä heidän taipaleellaan.


Astraaliprojektio - suurten mahdollisuuksien maailma

Jokainen meistä irtautuu fyysisestä kehostaan unen aikana. Vain harvat sen muistavat kirkkaasti ja vielä harvemmat tekevät sen täysin tietoisesti. Asia vaatii yleensä jonkin verran harjoittelua, mutta on kuitenkin mahdollista oppia. Tällä intensiivikurssilla avaamme astraaliprojektion tekniikoita ja mahdollisuuksia sekä teemme pieniä harjoituksia.

Mitä voimme tämän työskentelyn kautta oppia? Miten voimme sen avulla paremmin auttaa ja palvella muita? Astraaliprojektio on myös nopein tapa päästä syvän tiedon lähteelle.

Kurssin kouluttaja FM Erkki Lehtiranta on pitkän linjan henkisen alan moniottelija, joka on kirjoittanut 12 kirjaa henkisyyden eri alueista ja pitänyt satoja kursseja näistä teemoista.


Henkisen astrologian koulutus - Helsinki ja ZOOM - alkaa syksyllä 2021!

Kouluttajana FM, ammattiastrologi Erkki Lehtiranta

Katso täältä kurssista sanottua

Hyppää mukaan tähän Henkisen Tien syväsukellukseen astrologian valossa. Saat kurssista paljon matkaeväitä itsetuntemukseen, henkiseen kehitykseen ja kanssa-ihmisten tukemiseen. Kurssi avaa myös ymmärrystä elämän syklisyydestä ja sen karmallisista reunaehdoista.
Koulutusohjelmassa perehdytään eläinradan merkkeihin, planeettoihin, huoneisiin ja aspekteihin henkisestä näkökulmasta, joka paljastaa syvällisellä tasolla tärkeän osan elämän kehityssuunnitelmaa. Kartalta voidaan nähdä ihmisen tärkeimmät henkiset kasvupisteet, jotka hänen toivotaan oppivat tässä inkarnaatiossa, ja myös suurimmat kehitysmahdollisuudet.

Kullekin kurssilaiselle tulostetaan oma syntymäkartta henkisen astrologian huonejaolla. Aiempaa astrologista tietoa ei edellytetä. Sopii myös aiemmin astrologiaa opiskelleille, jotka haluavat syventää henkistä ymmärrystään astrologisesta kartasta – luvassa on paljon uutta tietoa. 10 jaksoa, ks. sisältö alla.

Syntymäkartta on kuin kosminen peili, josta näemme itsemme. Henkinen astrologia auttaa löytämään uusia tapoja tuon peilin tarkastelemiseen korkeammasta näkökulmasta.

Henkinen astrologia pyrkii selvittämään syiden tasolle liittyviä asioita, maallinen astrologia taas keskittyy enemmän seurausten tasoon. Kyse on siis osaltaan syvyysulottuvuudesta. Henkinen astrologia pyrkii auttamaan ihmistä ymmärtämään ko. elämän keskeiset oppiläksyt, karman kohtaamiset ja myös mahdollisuuksien mukaan tavat, joilla tuota karmaa voidaan keventää ja helpottaa. Syntymäkarttaamme on koodattu valtava määrä informaatiota kehitystarpeistamme ja -haasteistamme sekä luonteemme yleispiirteistä aiempien elämiemme ajatusten ja toiminnan pohjalta.

Astrologia ei tässä valossa siis ole päämäärä, vaan keino tai työkalu. Jos luonteemme on kohtalomme, kuten vanha astrologinen väittämä kuuluu, antaa astrologia myös yhden keinon luonteen kultivoimiseksi itsetuntemustamme lisäävän tiedon ja viisaan toiminnan avulla. Muuttamalla luonnettamme me pystymme muuttamaan kohtaloamme! Kuka muuten sanoikaan, että ihmisen luonne on inhimillisten kykyjen suurin kerroin...

Sisältö
Jakso 1
JOHDANTO (yleisiä periaatteita ja lainalaisuuksia henkiseen astrologiaan)
Eläinradan merkit henkisen astrologian näkökulmasta.
Astrologisten huoneitten henkiset merkitykset.
Auringon huonesijainnit.
Kuun merkki- ja huonesijainnit henkisen astrologian näkökulmasta.
Auringon ja Kuun keskeiset karmalliset aspektit.
Käytännön esimerkkejä ja kurssilaisten omien karttojen tarkastelua.
Viikonloppuun sisältyy koulutusmateriaalina monisteita sekä jokaiselle kurssilaiselle tulostettu oma syntymäkartta henkisen astrologian huonejaolla.

Jakso 2
Askendentti ja keskitaivas henkisessä astrologiassa.
Lähiplaneettojen Merkurius, Venus ja Mars merkki- ja huonesijainnit henkisen astrologian mukaan. Akselit ja kartan kulmahuoneet. Käytännön esimerkkejä.

Jakso 3
Jupiterin ja Saturnuksen merkki- ja huonesijainnit.
Saturnuksen syklit salattuina siunauksina.

Jakso 4
Sukupolviplaneettojen Uranus, Neptunus ja Pluto merkki- ja huonesijainnit.

Jakso 5
Kuunsolmut henkisessä astrologiassa. Kheiron.

Jakso 6
Astrologisen kartan dynamiikka nykyhetken valossa: vuosikatsaukset, ikäkausisyklit, auringonpaluukartat, progressiokartat, transiitit.
Jokaiselle kurssilaisille tulostetaan omat vuosikatsauskartat.

Jakso 7
Suurkuviot henkisessä astrologiassa. Terveysastrologia.

Jakso 8
Kiintotähdet ja Vertailukartat henkisessä astrologiassa

Jakso 9
Kirologia - kädenviivat ja henkinen astrologia.

Jakso 10
Mundaani- eli maailmanastrologia. Keskipisteastrologia.

Huom. Muutokset mahdollisia.

Aika: La 11-18, su 10-16
Paikka: Joogakoulu Shanti, Runeberginkatu 43, 4. krs
Hinta 165€/jakso.
ILM. verkkokaupassamme: https://holvi.com/shop/smileshop/section/koulutukset-ja-verkkokurssit/


Kehon karmallinen kielioppi

Ihmiskeho on täynnä salattua symboliikkaa, jota voimme kuitenkin oppia lukemaan. Mm. kasvot, kämmenet, hampaat, selkärangan nikamat, jalat, sisäelimet ja kehon suuret järjestelmät kertovat omalla kieliopillaan asioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään paremmin yksilön keskeisiä elämänläksyjä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Kurssi pitää sisällään paljon yksityiskohtaista tietoa, joka jäsennetään osaksi laajempaa kokonaisuutta. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä, ja jokainen kurssilainen saa oppimateriaalipaketin, jonka avulla voi jatkaa omakohtaisesti tutkimuksia kiehtovan aiheen parissa.

Kurssimateriaali perustuu suurelta osin Mestari Hilarionilta saatuun uuteen tietoon ihmiskehon symboliikasta. Mukana on myös paljon osaltaan ikivanhaa kiinalaista ja intialaista symbolitraditiota sekä lännen tutkimustietoa.

Käsittelemme kurssilla mm:
- kehonosien, kasvojen ja käden kielioppia
- sisäelinten henkistä merkitystä
- hampaiden ja selkänikamien koodauksia
- symbolien ja heijastumisen lakien ilmenemistä ihmiskehossa
- karman yhteyttä kehon symboleihin ja terveysongelmiin

Luvassa on intensiivinen kurssi, joka avaa aivan uusia näkökulmia tapaukseen nimeltä ihminen. Kurssi sopii hyvin kaikille kiinnostuneille, ennakkotietoja aiheesta ei tarvita.


Kukkauutteet ja värähtelylääkintä - luonnon lempein hoitomuoto

Tule oppimaan kukkauutteiden ja muiden värähtelyeliksiirien periaatteita ja tekemistä Eestin kauniiseen luontoon keskikesän kauneimpina päivinä.
Kukkaterapia on luonnonmukaista, lempeää ja ekonomista hoitoa keholle, mielelle ja tunteille. Sillä on 80-vuotinen traditio ja monia harrastajia myös Suomessa. Tällä kurssilla opiskellaan uutteiden tekemistä ja vaikutuksia Eestin suven pitkien ja intensiivisten päivien aikana. Ennakkotietoja aiheesta ei tarvita.
Kurssimme keskittyy käytännön tekemiseen, ainoaan tapaan oppia uutteiden valmistus, voimistaminen ja kombinointi. Teemme sään salliessa niin kukkauutteita kuin jalokivieliksiirejä luonnon helmassa, ja jokainen kurssilainen saa kotiin viemisiksi Eestin luonnon valkoista magiaa uutteiden muodossa.
Kouluttajana kurssilla toimii FM Erkki Lehtiranta, joka on 25 vuoden aikana tehnyt paljon uutteita ympäri maailmaa ja kirjoit-tanut kumppaninsa Leena Niemelän kanssa kirjat Suomen luonnon valkoista magiaa (Smiling Stars 2007) ja Kasvien viisaus, kivien muisti (Smiling Stars 2009). Niissä on kartoitettu Suomen kukkien ja –kivien värähtelyominaisuuksia, joita samoja löytyy paljon myös Eestin luonnosta.


Astrologiset syklit ja elämänhallinta

Tule löytämään elämäsi tähtihetket astrologisten syklien valossa. Tuntemalla syklit voit saada menestyksen avaimet elämääsi – niitä opiskelemalla voit löytää keinot ja ymmärryksen parempaan elämänhallintaan ja elämässä menestymiseen.
Tässä workshopissa tutkimme niin astrologisia ikäkausisyklejä, jotka jaamme ikätovereittemme kanssa, kuin vuoden 2019 ajankohtaisia henkilökohtaisia syklejä; jokainen kurssilainen saa omat auringonpaluukartat, transiitit ja progressionsa kuluvalle vuodelle. Workshop sopii sekä aiemmin astrologiaa opiskelleille että aloittelijoille, aiempaa tietoa ei tarvita.


Henkinen astrologia ja kädenviivat
– astrokirologian perusteet


Tule oppimaan, kuinka astrologinen syntymäkarttasi ja omat kädenviivasi paljastavat yhdessä uusia puolia itsestäsi.
Astrologinen ja kirologinen tieto täydentävät joskus jopa hämmästyttävästi toisiaan. Toinen väline voi paljastaa sen, minkä toinen kätkee. Kämmeneltäsi löytyy paljon viittauksia astrologisiin tekijöihin. On Kuun kukkula eli Luna, Apollon eli Auringon sormi (nimetön), Saturnuksen- eli kohtalonviiva ja muita vastaavia asioita. Useimmissa tapauksissa nämä korreloivat astrologisten avainsanojen kanssa. Oikeastaan koko käsi on koodattu täyteen myös astrologista symboliikkaa.
Astrologia ja kirologia ovat sisartieteet, joilla molemmilla on pitkät perinteet. Mitä astrologia ja kirologia jakavat keskenään ja miten kirologia voi tuoda astrologiseen ymmärrykseen uutta syvyyttä – ja päinvastoin?
Näitä ja muita kiehtovia kysymyksiä valaisemme intensiivikurssilla, jossa kurssilaisten omat tähti- ja käsikartat tuovat asian henkilökohtaiselle tasolle. Aiempaa tietoa et tarvitse, avoin mieli auttaa oppimisessa. Ilmoittautuessa jätä myös syntymätietosi omaa karttaa varten.


Henkiset lait - universumin liikennesäännöt

Universaalit lait ovat ihmiskunnan suuri oppiläksy, ja niiden rikkominen on aikamme suurten ongelmien takana. Toisaalta niiden ymmärtäminen ja noudattaminen takaa maksimaalisen
henkisen kehityksen, eheytymisen, tietoisuuden avartumisen ja hyvinvoinnin. Voit toki elää tietämättä niistä tai kääntää niille selkäsi, mutta universaalien lakien tunteminen, tutkiminen ja seuraaminen tekee elämästäsi paljon mielekkäämpää ja korkeatasoisempaa.

Tällä kurssilla tarkastelussa ovat Mestari Hilarionin antamat 12 universaalia henkistä lakia. Kurssilla valotetaan erityisesti sitä, kuinka näiden hengen lakien tunteminen vie sinua eteenpäin Henkisellä Tiellä. Nämä lainalaisuudet luovat elämäsi kaaoksesta kosmosta ja
valottavat kaiken takana olevaa universaalia järjestystä. Ennakkotietoja ei edellytetä – kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut luomisen peruslaeista ja itsesi kehittämisestä.


Symbolit avaimina henkiseen todellisuuteen

Tällä intensiivikurssilla tarkastellaan erilaisia symbolikieliä ja sitä, mitä ne paljastavat todellisuuden syvemmästä luonteesta. Luonto on täynnä puhuttelevaa symboliikkaa, samoin ihmiskeho ja erilaiset geometriset kuviot. Numeroiden ja kirjainten symbolinen merkitys on hyvin syvällinen, liittyen esimerkiksi puhuttelunimeemme ja numeroihin, jotka seuraavat meitä elämänpolullamme.

Informatiivisella kurssilla tehdään myös harjoituksia ja opiskellaan lukemaan mm. kehon syvää symboliikkaa ja karmallisia koodauksia. Kurssilaiset saavat lisäksi opintomateriaalipaketin.

Kurssin opettaja FM Erkki Lehtiranta on tunnettu ammattiastrologi, musiikkitieteilijä, kouluttaja ja kirjailija. Hän on kirjoittanut satoja lehtiartikkeleita ja mm. kirjat Musiikin korkeammat oktaavit, Astrologia ja Henkinen Tie, Tien päällä ja taivaan alla sekä Universaalit lainalaisuudet, josta löytyy hyvä johdanto tälle kurssille. Symboleista Erkki on pitänyt lukemattomia kursseja ympäri Suomea ja muuallakin.

Luvassa on paljon uusia oivalluksia ja henkisiä työkaluja antava kurssi! Mitään ennakkotietoja tai –taitoja ei edellytetä. Ainoastaan avara mieli ja lämmin sydän ovat toivottavia.


Käden viivat ja henkinen kehitys

Kirologialla, kädestä katsomisen taidolla, on vuosituhantiset perinteet eri korkeakulttuureissa. Mm. ihmisen luonteen, elinvoiman, ajattelukyvyn ja yhteyden tiedostamattomaan mieleen sanotaan näkyvän käden kuvioissa. Joidenkin mielestä ne edustavat aivojen näkyvää puolta.

Tällä kurssilla tutustutaan kätemme rikkaaseen karttaan erityisesti henkisen kehityksen näkökulmasta. Käden kielioppi kertoo mm. aiemmissa elämissämme saavuttamastamme korkeimmasta kehitystasosta keskeisten elämänläksyjen suhteen, chakroistamme, elämänsuunnitelmaamme liittyvistä ajoituksista sekä terveydentilastamme. Mielenkiintoiset yhteydet löytyvät myös kirologian sisartieteeseen, astrologiaan. Sisältö perustuu suurelta osin Mestari Hilarionin paljastamiin näkemyksiin käden viivojen merkityksestä sekä Kaukoidän kirologiaan.


David Ward & Erkki Lehtiranta
The Quantum Heart - uuden maailmankuvan kynnyksellä

Kolmen viikonlopun kurssikokonaisuus

Monille ihmisille tiedemaailma on hieman sekava ja joskus jopa pelottava. Tällä kurssilla Erkki ja David tuovat valoa ja ymmärrystä joskus hyvin vaikeasti ymmärrettäviin aiheisiin. Niille on nyt laadittu helpompia selityksiä, jotka tekevät tämän kurssin paitsi informatiiviseksi, myös hauskaksi. Kuten Albert Einstein aikanaan sanoi, "pidetään asiat niin yksinkertaisina kuin mahdollista, mutta ei sen yksinkertaisempina".

Vuosien varrella Erkki ja David ovat seuranneet monien huipputiedemiesten pioneerityötä. He ovat nähneet, miten uraauurtavan tieteen kieli ja henki ovat tulossa lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan. Tällä kurssilla he avaavat näiden tutkimuksien tuloksia ja ovia muille tutkia niitä jännittäviä mahdollisuuksia, kun tieteen ja antiikin viisaudet vihdoin yhdistyvät. He jakavat intoa ja optimismia erittäin myönteisestä tulevaisuudesta.

Tämä kurssi on perusta paljon pidemmälle kurssien sarjalle, jotka David ja Erkki suunnittelivat joitakin vuosia sitten. Niinpä hauskat kurssit saavat jatkoa. Sekä teknisten näkökohtien selvittämiseksi tietysti kurssilla on myös monia meditaatioita, visualisointeja ja mahdollisuuksia keskustelulle. Kurssi sopii kaikille, joilla on avoin mieli ja sydän.

Kurssin sisältö
Tiede ja muinainen viisaus
Nurinkurinen maailma
Aaltomuototeoria
Ääni ja valo
Kymatiikka, Hans Jenny
Digitaaliset ja analogiset maailmat
Sähkömagnetismi
Newtonin mallit ja kvanttimallit
Korkeammat värähtelytasot
Fyysinen ja metafyysinen todellisuus
Resistenssienergiasiirrot
Ääni, musiikki ja akustiikka
Musiikkiterapia
Värähtelylääkintä
Sydänrytmit
Onnellisuus ja flow
Tietoisuus
Energia ja henki
Energian luonne
Dynamiikka
Systeemiteoria, Ervin László
Positiivisesta ajattelusta positiivisiin tunteisiin
Holografia ja holografinen universumi
Morfogeneettiset kentät
Kvanttimaailma
Uusi tiede
Neurofysiologia
Psykofysiologia
Epigenetiikka
Kaaosteoria
Fraktaalitodellisuus
Pessimismistä optimismiin Uuden maailman manifestoiminen
Intentiotesti
Globaali koherenssiprojekti
Spontaani evoluutio
Valinnan ja tahdon dynamiikka
Myyttien purkaminen
Darwin
Rakkaus ja gnostilaiset evankeliumit
Reinkarnaatio
Uskontojen ja vallankäytön vääristymät
Tulemmeko kaikki järkiimme?
Universaalit laitGo(o)d Vibrations! – hyvien värähtelyjen viikonloppu

Löydä itsestäsi uusia ulottuvuuksia kohottavien värähtelyiden avulla! Kaikki olemassa oleva värähtelee tasolla tai toisella pienimmästä hiukkasesta koko majesteettiseen universumiin. Myös ihminen on värähtelevä olento ja kykenee korjaamaan tai nostamaan omaa värähtelytasoaan.

Tällä intensiivikurssilla paneudutaan eri tapoihin työskennellä värähtelyiden parissa. Mukana on hoitavia äänivärähtelyitä, musiikkia, värejä ja värähtelylääkinnän eri muotoja sekä harjoituksia, joissa mm. aktivoidaan ja viritetään omaa energiakehoa. Jos säänhenget suosivat, teemme myös Elontilan luonnonkauniissa ympäristössä kukka- ja jalokiviuutteita. Näin saamme ensikäden kokemusta niiden herkästä värähtelystä ja käytöstä. Tunnustelemme lisäksi metsäluonnon ja puiden vahvistavia värähtelyitä metsämeditaation yhteydessä. Mukana myös kohottavia keskusteluita ja uusia oivalluksia samanhenkisessä seurassa.

Luvassa on elämyksellinen viikonloppu, jonka aikana saat uusia "työkaluja" henkiseen työkalupakkiisi. Elontila on miellyttävä kohtaamispaikka keskellä Hämeen kauneinta luontoa, ja elämystä vahvistaa lisäksi maukas ja rakkaudella tehty kasvisruoka.Tähtiyhteydet - Ihmiskunnan galaktiset juuret

Tule hakemaan kosminen kirjastokorttisi•! Olet galaksin kansalainen ja universumin lapsi. Tunnetko yhteyttä johonkin tähteen, planeettaan tai tähtijärjestelmään? Tämä kurssi on matka kosmiseen tietoisuuteen.

Opi miten kaukaisten sivilisaatioiden kädenjälki näkyy ihmiskunnan evoluution pitkässä käsikirjoituksessa ja mitä ne voivat opettaa meille. Opit myös kuinka olla yhteydessä ja saada tietoa näiden sivilisaatioiden annista. Tutustumme mm. Siriuksen, Plejadien eli Seulasten, Arcturuksen, Orionin, Scheatin ja Vegan sivilisaatioihin. Ohjelmassa myös tähtimeditaatio tähtieliksiirin kera ja metsäinen tähtitaivasretki Elontilan kauniissa ympäristössä suopeiden tähtien alla. Kukin halukas saa henkilökohtaisen galaktisen kiintotähtikartan, joka antaa osviittaa niistä tähdistä, tähtijärjestelmistä ja oppiläksyistä, joihin oma menneisyys tai kenties elämien välinen aika liittyy.


Todellisuuden lukutaito – Henkisen Tien valmennusohjelma
Jaksot, kouluttajat ja teemat:

Johdanto (FM Erkki Lehtiranta)
· Mikä on Henkinen Tie ja miten se poikkeaa muista reiteistä.
· Mitkä ovat Henkisen Tien kulkijan tärkeimmät tunnusmerkit.
· Henkisen Tien keskeiset työkalut; miten hioa ja käyttää niitä; käytännön
esimerkkejä ja harjoituksia.

Uskomukset todellisuuskuvamme taustalla
· VTT Maija-Riitta Ollila: Ajatusten vangit karkumatkalla;
miten vapautua ajatusvankiloista ja luoda parempi tulevaisuus.
· FM Erkki Lehtiranta: Ajattelumme, kultakaivos vai kaatopaikka;
tietoisuustyöskentelyn periaatteita ja käytäntöä.
· Ajatus toimii aina lainalaisesti. Mitä meidän on hyvä tietää ajatuksen
ja puheen lainalaisuuksista. Harjoituksia.

Karma, mainettaan parempi (FM Erkki Lehtiranta)
· Luonne, karma ja eheytyminen; luonteemme on kohtalomme.
· Miten purkaa karmaa nopeimmalla ja tehokkaimmalla tavalla ilman
kipua ja kärsimystä. Rakkaus ja karma.

Sydämen ja symbolien viisautta
· Kouluttaja David Ward: Sydän, neurotiede ja toivo; uutta tietoa
henkisyyden ja tieteen kohtaamisista.
· FM Erkki Lehtiranta: Symbolikielet todellisuuden lukutaidon avaimina.

Ihmiskunta tienhaarassa – kuinka lukea omaa aikaamme (FM Erkki Lehtiranta)
· Missä olemme, mihin olemme menossa – ja miten pääsemme sinne.
· Kuinka lukea omaa aikaamme – ihmiskunta tienhaarassa, muutokset
maailmankuvassa ja kollektiivisessa tietoisuudessa.
· Vesimiehen ajan keskeisimpiä tunnusmerkkejä; mitä galaksin kansalaisen
tulee tietää Valon universaalista valtatiestä.

Lisäksi oheismateriaalia, harjoituksia ja henkilökohtaisia kotitehtäviä.


Quantum Heart - uuden maailmankuvan kynnyksellä


Elämme suurten haasteiden ja samalla mahdollisuuksien aikaa. Tieteen tie ja henkisyyden pyhä polku näyttävät vetävän eri suuntiin, mutta tämä on vain näköharha. Eilisen mystiikasta on tullut tämän päivän tiedettä, ja tämän päivän henkisyys viitoittaa tietä hyvään huomiseen. Tällä intensiivikurssilla tarkastelemme monien tieteen avantgardistien työtä ja oivalluksia erityisesti henkisen evoluution näkökulmasta. Tavoitteena on avata joitain modernin tieteen keskeisistä kysymyksistä ja auttaa ymmärtämään niiden yhteyttä henkisyyteen.

Kurssin kouluttaja FM Erkki Lehtiranta on tavannut monia tieteen ja henkisyyden rajapinnalla kulkevia pioneereja ja kirjoittanut näistä monia artikkeleita. Tule mukaan oppimaan ja oivaltamaan kiehtovia asioita mm. kvanttifilosofiasta, fraktaalien maailmasta, tietoisuuden tutkimuksesta, uudesta biologiasta, universaaleista lainalaisuuksista ja jälleensyntymisen tutkimuksesta. Tiedollisen annin lisäksi luvassa on erilaisia henkisiä harjoituksia. Ennakkotietoja ei tarvita – kiinnostus näitä asioita kohtaan riittää hyvin, ja avoin mieli on hyvä lisäetu!Tulevia tapahtumia ja luentoja


13.-15.8.2021 Ihmiskunnan galaktiset juuret; Kehon karmallinen kielioppi; Hengen renessanssi; Universaalit lait ja henkinen evoluutio Vääksy
Luennot ja työpajat Valon Lähteillä -kesäseminaarissa Vääksyssä, hotelli Tallukassa. Järj. Lahden Seudun Henkinen kasvu ry, lisätiedot: http://tahtisali.fi/kesaseminaari-2021/
Vääksyn tapahtumassa myös henkisen astrologian tulkintoja saatavilla, kysy info@smilingstars.fi tai 0400 761939.


Ylös

LiityYhteys
 
 
 

Erkki on tehnyt kymmeniä kursseja ja luentoja aihepiireistä, joiden yhteinen nimittäjä on henkisyys. Keskeisiä teemoja ovat viime vuosina olleet mm.

Ihmiskehon kielioppi

Henkisen astrologian koulutusohjelma

Musiikin henkiset vaikutukset

Universaalit lainalaisuudet
ja henkinen kehitys

Henkinen Tie, Mestarit ja vihkimykset

Säteet 1-12

Matka tiedostamattomaan.

Erkki on luennoinut ja/tai kurssittanut mm. Minä Olen -tapahtumassa, Hengen ja tiedon messuilla, Forum Humanum -luentosarjassa, Talvisilla Tähtipäivillä, Sibelius-Akatemian avoimessa korkeakoulussa, Tampereen Valosalilla, Suomen Parapsykologisessa tutkimusseurassa, Via-Akatemiassa sekä monissa henkisissä keskuksissa ympäri maata. Hän on lisäksi esiintynyt TV- ja radio-ohjelmissa henkisyyden puolestapuhujana.

Erkki kurssittaa myös muiden samanhenkisten kouluttajien kanssa. Yhdessä englantilaisen David Wardin kanssa hän on tehnyt monia kursseja liittyen mm. äänen ja musiikin vaikutuksiin sekä ilon henkiseen taiteeseen. Näillä kursseilla yhteistyötyökumppaneina ja tilaajina ovat olleet mm. Sibelius-Akatemian koulutuskeskus, Minä Olen -lehti, Via-Akatemia ja Voi Hyvin -lehti.

Kukkaterapeutti Kalevi Lehtosen kanssa tehdyt kurssit ovat keskittyneet erilaisten energiavesien (kukkauutteet, jalokiviuutteet jne.), henkisten symbolikielten ja luontaishoitojen ympärille.

Matkakohteina kurssimatkoilla ovat olleet mm. Bhutan, Nepal ja Tiibet, Kreeta, Ranskan Pyreneet, Brasilia, Intia, Teneriffa, Viro ja Lappi.

Kirjat