Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit

Henkinen tie 1/3
1 2 3

Motto:
”Ennen kuin ihminen voi kulkea Polkua,
hänen täytyy tulla itse täksi Poluksi.”


Henkinen Tie on tehty kuljettavaksi


Henkinen Tie on ihmiskunnan korkeamman kehityksen reitti, jota voi kutsua myös henkiseksi pyhiinvaellusmatkaksemme. Se ei välttämättä vie meitä Intiaan, Tiibetiin tai Andeille, vaan omaan sisimpään olemukseemme, siihen pyhään ytimeen jota me kaikki olemme aineellisen kaapumme takana. Millainen on tämä Polku, mitä se vaatii kulkijaltaan - ja mitkä ovat tyypillisimpiä kompastuskiviä, joihin henkiset pyhiinvaeltajat saattavat törmätä?

Kuva: Matti Sornikivi

Voimme ensinnäkin erottaa toisistaan maallisen tien, psyykkisen tien ja Henkisen Tien. Ensin mainittua kulkiessaan ihminen elää uskoen aineeseen todellisuuden viimeisenä selitysperusteena, mikä sitten ilmenee materialistisena elämänkatsomuksena. Omistamisenhalu kytkeytyy tässä yhteydessä ateismiin.

Psyykkistä tietä kulkiessaan ihminen taas etsii vastauksia erilaisista, sinänsä kiehtovista astraalitason (alemman tunnetason) ilmiöistä, esimerkiksi erilaisista mediumismiin ja astraalisiin harhoihin liittyvistä ilmiöistä.

Kuitenkin vasta Henkistä Tietä kulkiessaan ihminen lähtee toden teolla tutkimaan oman itsensä syvimpiä kysymyksiä ja elämän tarkoitusta sekä kohdistaa samalla yhä enemmän ja enemmän huomiota omaan sisäiseen itsekasvatustyöhönsä, luonteensa jalostamiseen. Tämän työn hedelmät hän ojentaa ihmiskunnan palvelemiseksi tehtävän työn hyväksi, eikä ainoastaan kokoa hyvää omaan aarreaittaansa.


Involuutio ja evoluutio

Henkinen Tie on samalla sekä universaali että yksilöllinen. Jokainen tie - niin myös Henkinen Polku - on tehty kuljettavaksi. Sen ovat viitoittaneet aiemmin samaa Tietä kulkeneet, ihmiskunnan edelläkävijät ja henkiset tuulenhalkaisijat, joiden vaiheista, haasteista ja voitoista voimme lukea historian lehdiltä.

Tie liittyy suoraan verbiin tietää. Tässä yhteydessä voimme sanoa, että Henkinen Tie vie todelliseen tietoon, tietoon ihmisen olemuksesta, tehtävästä ja päämäärästä sekä todellisuuden luonteesta. Kyseessä ei siis ole älyllinen tiedon haaliminen, vaan jotain paljon, paljon enemmän.

Henkinen Tie ja sen kulminaatio Vihkimystie huipentavat ihmiskunnan kehityskaaren planeetallamme. Niin ihmisyksilön kuin koko ihmiskunnankin kulkua voidaan jollain tavoin selvittää involuution ja evoluution käsitteiden avulla. Involuutio on hengen aineeseen laskeutumista, evoluutio (henkisessä mielessä) on henkeen kohoamista aineen maailmassa saavutettujen kokemusten rikastamana ja kohdattujen vastusten voimistamana.

Todellinen evoluutio on hyvin pitkälle tietoisuuden evoluutiota. Ratkaisevaa tässä on se, millä tasolla ihminen on tietoinen. Koko inhimillinen kehitys voidaan kuvata progressiiviseksi tietoiseksi tulemiseksi eli ihmisen kehitys on siirtymistä kohti yhä korkeampia tietoisuudentiloja ja -tasoja.

Tietoisuutemme määräytyy esimerkiksi sen pohjalta, mihin tai kehen me samastumme: tähän aineelliseen kaapuumme vaiko meissä asuvaan ikuiseen, jumalalliseen olemuspuoleemme. Tiibetiläisen Mestarin Djwhal Khulin (joka saneli keskeisen osan Alice A. Baileyn tärkeää tuotantoa) mukaan keskiverto ihminen on tietoinen vasta fyysisellä tasolla, lähes tietoinen tunnetasolla ja vasta kehittämässä tietoisuutta mentaalitasolla. Näin ollen hänen ymmärryksensä kosmisista tosiasioista on vasta alkeellinen. Kuitenkin hän kysyy mielellään: onko Maa-planeetan ulkopuolella älyllistä elämää? Kysymyksen tulisi pikemmin kuulua: onko TÄLLÄ PLANEETALLA sitä?


Kuka on Henkisen Tien kulkija?

Hyvin monet sanovat olevansa henkisen Tien kulkijoita, ja kenties ovatkin. Tämä pyhiinvaellusreitti ei kuitenkaan ole vain hamuamista henkisessä supermarketissa, josta tänä päivänä löytyy niin paljon herkkuja - ja myös huonoja hedelmiä. Henkinen Tie tuo mukanaan haasteita sekä kasvavaa vastuuta ja velvollisuuksia. Samalla se tuo tullessaan taivaallisia iloja, tajunnan avartumista, näkemysten syventymistä, viisautta, mielenrauhaa, alati voimistuvaa rakkautta sekä valtavasti mahdollisuuksia palvella ihmiskuntaa ja Luojan suurta Suunnitelmaa.

Todellinen Valaistun Tien oppilas on se, joka on lupautunut tekemään ennen muuta kolme asiaa:

a) Palvelemaan ihmiskuntaa.

b) Toimimaan parhaansa mukaan yhteistyössä Suuren Jumalallisen Suunnitelman kanssa sellaisena kuin hän sen näkee.

c) Kehittämään sielunsa voimia ja laajentamaan tietoisuuttaan, kunnes hän voi seurata korkeamman Itsen ohjausta, eikä alemman itsensä impulsseja.

Nämä ajatukset herättävät muutamia kysymyksiä. Miksi palvelemaan ihmiskuntaa? Mikä on Jumalallinen kehityssuunnitelma? Mikä tai kuka on korkeampi Itse tai sielu?

Otan tässä ensin tarkempaan tarkasteluun palvelemisen ajatuksen, joka on niin keskeinen koko Henkisellä Tiellä. On olemassa sanonta: ”Se joka on kaikkein korkein, on kaikkein suurin palvelija.” Tässä on paljon mietittävää.

Henkisellä Tiellä tämä viisaus nousee tavan takaa esiin siinä mielessä, että kysymyksessä on siis myös palvelemisen Tie. Kehityksen myötä tiedot kasvavat ja muuntuvat viisaudeksi, rakkaus kasvaa ja laajentuu vähitellen pyyteettömäksi, universaaliksi Kristus-rakkaudeksi, tahdonvoima vahvistuu ja tulee lopulta horjumattomaksi - kaikki tämä tapahtuu, jotta ihminen kykenisi entistä paremmin auttamaan niitä ihmisiä, jotka aineen sokaisemina etsivät valon pilkahduksia ja todellista suuntaa elämälleen.

Kun katsomme ihmiskunnan historiaa, varsinkin sen positiivisia saavutuksia, katsomme samalla Henkisen Tien kulkijoiden työn hedelmiä, palvelemisen hedelmiä, ihmiskunnan hyväksi.

Seuraavat kysymykset antavat hyvän alustan omakohtaisille pohdinnoille:

Mitä palveleminen tarkoittaa?

Mistä löydän oman palvelualueeni?

Keitä tai mitä meidän tulee palvella?

Miten voimme palvella entistä enemmän ja paremmin?

Mitkä ovat tämänhetkiset esteet palvelutyössä?

Esiin nousevat sellaiset asiat kuin pyyteetön omistautuminen ja halukkuus palvella, oman elämän lähtökohtien ja omien kykyjen analysointi sekä käytännöllisyys ja tervejärkisyys.

Mitä palveleminen on korkeammasta näkökulmasta tarkasteltuna? Se on tahtoa palvella ja edistää Luojan Kosmista Suunnitelmaa ja auttaa siten Maa-planeettaa eteenpäin kehityksessään.

Mitä palveleminen on sitten käytännön tasolla? Onko se esimerkiksi velvollisuudentuntoista toisten hyväksi toimimista? Onko palveleminen rakastamista? Uhrautumista? Velvollisuus? Ilo? Niin, palveleminen saattaa olla kaikkea tätä. Ennen kaikkea se lienee ASENNE. Äiti Teresa, joka näytti esimerkkiä meille kaikille, kehotti ”tekemään jotain kaunista Jumalalle”.

Suhteemme Jumalaan näkyy suhteessamme lähimmäisiimme! Muiden auttaminen ja palveleminen siirtää huomiomme keskipisteen pois omasta navastamme. Jos kykenemme tunnistamaan jumaluuden myös lähimmäisissämme ja lopulta kaikessa luodussa, voimme tehdä elämästämme ikään kuin kauniin pitkän laulun, jonka kantavana energiana on rakastava palveleminen ja kertosäkeenä jumalallinen ilo. Henkinen Tie voi näin ollen olla myös ilon Tie.

On tärkeää muistaa palvella ilolla, saada käyttöön ilon energia! Ilon avulla on mahdollista myös voittaa ”vanhan kaavan” mukainen kärsimyksen kautta kasvaminen, joka kuuluu menneisyyden energioihin. Hyvin tärkeä tapa palvella Luojaa on jakaa ja levittää iloa. Ihminen voi olla tässä esimerkkinä. Maailma tarvitsee yhä enemmän positiivisia esimerkkejä, ja nyt on erittäin tärkeä aika ankkuroida yhä enemmän ilon energiaa omaan elämäämme ja ympäristöömme.


Seuraava >


© Erkki Lehtiranta. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa kielletty tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.