Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit

Henkinen tie 2/3
1 2 3

Maailmankaikkeuden partituuri ja sielun kehityssuunnitelma

Jokaista planeettaa, aurinkokuntaa, aurinkokuntien yhteenliittymää, galaksia ja suurempia tähtijoukkoja varten on olemassa Jumalallinen Kehityssuunnitelma, joka on ikään kuin arkkitehdin piirtämä malli rakenteilla olevasta rakennuksesta. Jumalan myllyt pyörivät hitaasti, sanotaan, eikä se pidä varmaan missään niin hyvin paikkaansa kuin Kosmisen Kehityssuunnitelman yhteydessä. Henkinen Tie on myös matka yhä syvemmälle tai - mieluummin - korkeammalle tähän Jumalalliseen Kehityssuunnitelmaan. Se on matka Jumalan Mieleen, se on myös matka Jumalan Sydämeen ja lopulta Jumalalliseen Tahtoon.

On siis olemassa jyhkeä kosminen Suunnitelma, ikään kuin maailmankaikkeuden partituuri, jonka Korkein Taho on säveltänyt ja orkestroinut. On myös jokaisen yksilön oma sielunsuunnitelma. Ennen kutakin inkarnaatiota laaditaan henkisillä tasoilla yksilöllinen elämänkaarisuunnitelma, jossa on positiivinen ja negatiivinen variantti. Karman eli syyn ja seurauksen laki määrittää pitkälti suunnitelman keskeisen sisällön. Ihminen on omilla aiempien elämien teoillaan, ajatuksillaan ja tunteillaan määrittänyt varsin tarkasti nykyisen elämänsä ääriviivat. Tietty determinismi eli ennaltamääräytyminen on siis olemassa.

Yleensä noin 2/3 yksilön nykyisestä henkisestä varustuksesta (ominaisuuksista, luonteenpiirteistä jne.) on perua aiemmista elämistä. Loput 1/3 koostuvat pääasiassa kolmesta tekijästä: perintötekijöistä ja kasvatuksesta, syntymähetken astrologisista energioista sekä puhuttelunimen äänteiden värähtelyistä.

Jokaisella on oma suojelusenkelinsä ja henkiset oppaansa (joita on keskimäärin kolme/ihmisyksilö), jotka huolehtivat mm. siitä, ettei ihmiselle tapahdu mitään mikä ei kuulu hänen karmaansa. Ihminen voi tietoisesti olla - ja hänen on hyvä olla - yhteydessä oppaisiinsa ja kysyä heiltä neuvoja ja opastusta.


Persoonallisuus ja sielu

Keskeisiä tekijöitä tämän ajan henkisessä opetuksessa on ihmisen alemman ja ylemmän olemuspuolen tunnistaminen. Persona (lat.) tarkoittaa naamiota, ja jossain mielessä sielun aineen tasolle heijastama persoonallisuus onkin samalla sielun naamio, varjo tai heijastuma. Ihmisellä on vapaa tahto samastua tähän ulkoiseen olemukseen, tai samastua sieluunsa, löytää fyysisen tason olentona sieluyhteys ja lopulta ilmentää sieluaan aineen maailmassa. Eli ensin tunnistaminen, sitten samastuminen ja lopulta sulautuminen.

Persoonallisuus voidaan ymmärtää fyysisen, emotionaalisen ja mentaalisen olemuspuolen kombinaationa, jolla on vastineensa sielun korkeammalla tasolla. Pyhässä geometriassa heksagoni eli ”Daavidin tähti” symboloi persoonallisuuden ja sielun sulautumista, joka on siis ihmisen keskeisiä tavoitteita henkisellä pyhiinvaellusmatkallaan. Päämääränä on, että sallimme sielumme toimia täällä maan päällä. Elämä virtaa pehmeästi ja kevyesti, kun ihminen toimii sielun tasolla. Korkeamman Minän ohjauksessa ihmisen elämässä on runsaasti ”pyhää yksinkertaisuutta”.

Sielun keskeisiä piirteitä ovat magneettisuus, sähköisyys, Kristus-rakkaus, ryhmätietoisuus ja palveleminen. Mitä kehittyneempi ihminen on henkisesti ja mitä voimakkaammin sielukontaktin hän on luonut, sitä paremmin hän kykenee palvelemaan.

On HYVIN tärkeää ymmärtää persoonallisuuden ja sielun vuorovaikutussuhde. Sielu ei ole täydellinen sivustakatsoja, vaan kehittyvä; keskeisimpiä kehitysmahdollisuuksia sille antavat persoonallisuuden ponnistelu ja positiiviset saavutukset aineen maailmassa. Niiden vaikutus heijastuu suoraan sieluun. Kun henkisen kehityksen myötä fyysisen ihmisen sielukontakti voimistuu, kykenee korkeampi Minä yhä paremmin ohjaamaan ja kontrolloimaan omaa heijastustaan aineen tasolla.

Esoteerisessa kirjallisuudessa kerrotaan, että kolmannessa vihkimyksessä ihminen tulee tietoiseksi sieluksi. Joskus tuota vihkimystä kutsutaankin sielun sulautumiseksi. Vihkimykset ovat Henkisen Tien loppusuoran kulminoivia tajunnanavartumisia. Jokainen Valkoisen Veljeskunnan eli planeettamme Henkisen Hierarkian vihkimys avaa vihitylle pääsyn entistä korkeammalle tajunnantasolla ja asettaa samalla myös uudenlaisia vaatimuksia, haasteita ja mahdollisuuksia palvella.

Mitä sitten tapahtuu, kun sielu ja persoonallisuus sulautuvat? Ensinnäkin ihmisen alempi tahto sulautuu korkeamman Minän tahtoon - joka puolestaan seuraa ja tottelee Jumalallista Tahtoa. Silloin yksilö kykenee toteuttamaan Jumalallista kehityssuunnitelmaa aineen tasolla.

Alempi mieli - jota joskus kutsutaan ”apinamieleksi” sen jatkuvan levottomuuden takia - sulautuu ylempään Mieleen, joka on tyyni, kirkas ja levollinen. Se puolestaan on osa Jumalallista Mieltä, ylitajuntaa, josta löytyvät esimerkiksi valtavat kosmiset konseptit, Jumalalliset Ajatusmallit.

Persoonallisuuden tunteet kohoavat kehityksen myötä yhä korkeammille tasoille, kunnes ne kohtaavat sielun tunteman pyyteettömän Kristus-rakkauden. Silloin ihminen kykenee toimimaan aineen maailmassa intuitionsa ohjaamana. Intuitio sanan vaativassa merkityksessä on sielun kyky tai ominaisuus. Kristus-tietoisuus on puolestaan sielun pyyteetöntä rakkautta laskeutuneena ja ilmaistuna elävässä aineessa, kuten Irving Feurst on ilmaissut asian tärkeässä kirjassa ”Energy Blessings from the Stars - Seven Initiations”. Tässä korkeassa tietoisuudentilassa ollessaan ihminen kykenee esimerkiksi näkemään pyhyyttä kaikessa luodussa.


Yhteys sieluun löytyy henkisen kehityksen, palvelemisen ja tajunnan avartumisen myötä. Seuraavassa harjoitus, jolla voit edistää ja nopeuttaa tässä prosessia:

  • sielun ja persoonallisuuden sulautuminenVisualisoi ensin luovan mielikuvituksesi avulla yhdistyminen sieluusi. Visualisoi sielusi tulevan luoksesi, tulevan yhdeksi kanssasi ja tulevan erottamattomaksi osaksi itseäsi.
  • Voit visualisoida sielusi kauniina valkoisena valona tai ehkä kauniina, kirkkaana ja tyynenä hahmona, joka on pukeutunut valkoisiin vaatteisiin ja on valon ympäröimä. Mikä tahansa vastaava mielikuva, joka toimii ja auttaa Sinua tässä, on sovelias.
  • Kun olet nyt yhdistynyt sieluusi, tule tietoiseksi siitä, miltä tunnet juuri nyt, miltä kehossasi tuntuu, entä mielessäsi, entä tunteissasi. Tuntuuko Sinusta siltä, että kaikki virtaa nyt elämässäsi kevyesti? Koetko kenties vapautumisen tunteen Maan rajoituksista?
  • Nyt voit pyytää omalta sielultasi opastusta ja ohjausta niihin asioihin, jotka askarruttavat Sinua tällä hetkellä eniten. Ehkä nämä asiat liittyvät jokapäiväisen elämäsi teemoihin, ehkä jokin muu asia nousee mieleesi. Pyydä sielultasi valoa näihin asioihin.
  • Voit kysyä sielultasi elämäsi korkeampia tavoitteita ja korkeampaa tarkoitusta. Voit kysyä häneltä opastusta vaikkapa oikean palvelemistehtävän ja -tavan löytämiseen.

Luonteemme, tärkein taideteoksemme

Henkinen Tie ja aineellisen maailman haasteet ja vastukset - ovatko ne sovitettavissa yhteen? Tietysti. Itse asiassa henkisyytemme, sen syvyys tai ohuus, paljastuu parhaiten arkielämämme kohtaamuksissa, niissä elämän eteemme heittämissä haasteissa ja mahdollisuuksissa, joita jokainen päivä tuo tullessaan. Se mitä olemme - sisäinen luontomme tai luonteemme - on ratkaisevaa näissä kohtaamuksissa, ei se mitä tiedämme tai mihin uskomme. On jopa sanottu niinkin, että luonteemme on kohtalomme.

Valistusfilosofi Immanuel Kant kirjoitti jotenkin näin, että tärkeintä kasvatusta on se jonka annamme itsellemme. Tässä korostuu mitä merkittävin asia: sisäisen työn tärkeys, luonteemme ja motiiviemme putsaaminen. Tulokset heijastuvat vääjäämättä ulkoiseen todellisuuteemme. Ei siis kannata laittaa hevosta vaunujen eteen, vaan lähteä mieluummin liikkeelle ”sisätöistä” - vaikka ”ulkotyöt” olisivatkin niiiiiiin paljon kiehtovampia.

Olen jossakin yhteydessä puhunut siitä, että luonteemme on tärkein taideteoksemme, se on sisäistä taidetta sanan vaativimmassa merkityksessä. Suuret muutokset luonteessa tulevat usein suurten mullistusten ja dramaattisten tapahtumien myötä. Näin ei välttämättä tarvitse olla. Ihminen voi kasvattaa luonnettaan myös tahdonvoimansa, rakkautensa ja älynsä avulla jokapäiväisen elämän tilanteissa.

Usein suurin vastus tässä itsekasvatuksessa on mukavuudenhalu. ”En viitsi tänään, voihan huomennakin” on mantra, joka siirtää tärkeitä oppimiskokemuksia omaan tulevaisuuteemme. Sehän on samaa kuin kadunlakaisija kasvattaisi edellään olevaa roskakasaa - nostamatta siinä olevia roskia välillä pois niiden keruupisteeseen.

Itsekuri näyttää erittäin tärkeältä tekijältä henkisen kehityksen Tiellä. Itse asiassa se näyttää täysin välttämättömältä. Itsekuri kuuluu henkiseen lihaksistoomme. Itsekurin ei tarvitse olla sotilaallista, preussilaista, vaan se on yhdistettävissä esimerkiksi luovuuteen. Monet suurenmoisiin saavutuksiin yltäneet taiteilijat ovat kehittäneet ja käyttäneet itsekurinsa avulla metodeita, joiden avulla luovuus on saatu virtaamaan hienosti.

Henkiset lihaksemme vaativat aivan yhtä säännöllistä harjoitusta kuin mitä urheilija vaatii fyysisiltä lihaksiltaan tai pianisti sormiltaan. Säännöllisyys ja metodisuus näyttävät tärkeiltä kehitystekijöiltä, mikäli mielimme nousta mahdollisuuksiemme tasolle. Monet etsivät henkisyyden aarreaitasta vain pikavoittoja, nopeaa valaistumista tai muuta vastaavaa. Kuitenkin hengen hedelmät vaativat riittävää kypsymistä ja kasvua.


Kolme pilaria Polulla

Henkisen Tien peruspilarit voidaan nähdä kolmiona, jonka sivut ovat fyysisen, emotionaalisen ja mentaalisen tai toisin sanoen tahdon, tunteen ja ajatuksen kolminaisuus.

Fyysinen olemuksemme on hengen temppeli, jonka kautta voimme ilmentää jumaluutta tällä aineen vastuksen tasolla. Eräs intialainen opettaja ihmetteli kerran ääneen meitä länsimaisia ihmisiä, miksi me huolehdimme niin hyvin kirkoistamme eli ulkoisista temppeleistämme ja jätämme usein sisäisen jumaluutemme temppelin eli tämän kauniin ihmiskehon rappiolle.

Fyysisen kehon kunnioittaminen ei tarkoita sen palvomista à la kehonrakentajat. Ihan normaali liikunta on hyvä lähtökohta, ja yhtä lailla asiaan kuuluu terveellisen, mahdollisimman prosessoimattoman ravinnon nauttiminen. On erittäin tärkeää pyrkiä välttämään kuumennettuja (raja-arvona 40° C) ravintorasvoja ja -öljyjä, joiden haitalliset vaikutukset kumuloituvat kehoon. Kuumentamattomat rasvat ja öljyt sen sijaan toimivat kehon voiteluaineina ja kunnostavat mm. hermojärjestelmää. Mestari Hilarion on taannoin kertonut, että mikäli yksilö ei pidä viisaasti huolta ruokavaliostaan ja hermoistaan, hän tulee ikääntymään dramaattisesti lähivuosien aikana!

Myös omien vaistojemme tervehdyttäminen kuuluu tähän prosessiin. Terveet vaistot kertovat ihmiselle, mitä syödä - ja mitä jättää syömättä. Elävä vesi tekee ihmeitä, niin kuin monet lukijat ovat jo huomanneet. Hyvin suositeltava tapa on nauttimamme ravinnon siunaaminen. ”Vaiva” on pieni, vaikutukset päinvastoin suuret.

Hyvä tapa edistää oman kehonsa terveyttä ja nuorekkuutta on rakkauden lähettäminen keholle. Seuraava harjoitus voimistaa, eheyttää ja tervehdyttää ensin eetterikehoa - joka on fyysisen kehon kaksoiskappale eetteritasolla - ja tuo vaikutukset sitten fyysiseen kulkuvälineeseen noin yhdeksän kuukauden kuluttua.

Tee tämä harjoitus mielellään kokovartalopeilin ääressä. Riisu itsesi ja lähetä käsistäsi rakkautta vuorollaan jokaiselle kehon osalle. Aloita varpaista ajatellen ”minä rakastan teitä, varpaani”, samalla kun lähetät kämmenistäsi rakkautta kauniille varpaillesi peilin kautta. Valitse paikka ja aika niin, että voit sanoa ääneen nuo rakkaudentunnustukset, silloin vaikutus on paljon tehokkaampi kuin pelkästään ajateltuna. Käy sitten lävitse kaikki kehosi alueet samalla tavalla. Pyri myös näkemään kehosi kauniina ja jumalallisena hengen temppelinä, jota kunnioitat ja rakastat hyvin paljon. Tulokset tulevat vääjäämättä fyysiselle tasolle, jos teet tätä harjoitusta SÄÄNNÖLLISESTI riittävän pitkään, vähintään muutaman kuukauden.


Rakkaus parantaa

Tunne-elämä on sekin tavattoman tärkeä osa meitä itseämme. Tunteeton ihminen on kadottanut jotain olennaista itsestään, osan ihmisyydestään. Kuitenkin henkisellä Tiellä on tärkeää oppia hallitsemaan tunteensa, laadullistamaan niitä ja ohjautumaan jatkuvasti yhä voimakkaammin kohti pyyteetöntä rakkautta, Kristus-rakkautta, tunteen korkeinta ilmaisua tällä planeetalla.

Monet ihmiset kantavat kuitenkin kielteisiä tunteita itsessään, ja niiden vaikutukset myrkyttävät kehoa. Mutta nuo vaikutukset alkavat yksilön astraalikehossa, joka on tunteiden tyyssija. Kaikki ihmisen tunnereaktiot saavat alkunsa tässä hienokehossa ja vaikuttavat ensisijaisesti siihen. Positiiviset tunteet tervehdyttävät astraalikehoamme, kun taas kielteiset tunteet heikentävät sitä, tuovat terveysongelmia ja aiheuttavat ikääntymistä.

Esimerkiksi jos ihminen kantaa päivittäin mukanaan kaunaisuutta ja vihaa, hänen astraalikehonsa sisäelimet vahingoittuvat. Keskeisimmin tässä vahingoittuu tunnekehon vatsa, joka saa ravintonsa emootioistamme - aivan samoin kuin fyysinen kehomme saa ravintonsa nauttimastamme ruoasta ja mentaalikehomme ajatuksistamme ja mielikuvituksestamme.

Mikäli astraalikeho saa ravinnokseen ainoastaan kielteisiä, tuhoavia ravintoaineita, sen vatsa alkaa kirjaimellisesti kulua pois, koska sen normaalit toiminnat rapistuvat. Astraalikehon vatsan kuluessa pois vaikutukset heijastuvat vähitellen myös fyysiseen kehoon. Astraalikehon muutosten siirtyminen fyysisen kehon vastaavalle alueelle vie noin yhdeksän kuukautta. Esimerkiksi vihan ja kaunaisuuden tunne-energiat voivat tuoda lopulta tullessaan vatsahaavan!

Kielteiset tunteet eivät tuo mitään positiivisia vaikutuksia, vaikka ihmiset kuinka yrittäisivät perustella vihaansa, kaunaansa, katkeruuttaan, itsesääliään ja muita kielteisiä emootioitaan. Esimerkiksi viha ei kovinkaan paljon vahingoita ja heikennä sen kohdetta, vaan aiheuttaa vahinkoa nimenomaan sille joka vihaa. Sen sijaan se antaa voimaa kohteelleen. Tässä on tärkeä lainalaisuus, vastustamisen laki: mitä vastustat, sitä voimistat! Sama asia voidaan ilmaista monella muullakin tavalla: mitä halveksit, sitä vedät itseesi. Mutta yhtä hyvin: mitä piirteitä ja ominaisuuksia ihailet ja kunnioitat muissa, niitä voimistat itsessäsi.


”Vihollisten” rakastaminen

Ainoa tapa riisua ns. vastustaja aseista on rakastaa tätä. Silloin vastapuoli jää ilman sitä astraalista energiaa, jota viha kantaa mukanaan. Ilman kielteistä palautetta vihamielisyys katoaa ravinnon puutteen takia. Tässä on avain Jeesus Kristuksen sanoihin: ”Rakastakaa vihollisianne!” Rakkaus lämmittää, eheyttää ja tervehdyttää tunnekehoa. Esimerkiksi aito anteeksiantaminen voi tehdä suorastaan ihmeitä terveydessämme.

Luova mielikuvitus on keskeisiä henkisiä lihaksiamme. Se perustuu mielen muodostamien kuvien voimaan ja kykyyn muodostaa universumin kaikenläpäisevään eetteriin suora ja tarkka kuva siitä, mitä ihminen on visualisoinut. Tämä yhdenmukaisuus tapahtuu automaattisesti, henkisten luonnonlakien mukaisesti. Kyseessä on tietysti kaksiteräinen miekka, jota voidaan käyttää sekä hyvään että sen vastakohtaan.

Voimme käyttää luovaan mielikuvitusta rakkauden lähettämiseen ja voimistamiseen itsemme ja jonkun meille ”vaikean” ihmisen välillä. Seuraava harjoitus on Mestari Hilarionin ehtymättömästä harjoitusvalikoimasta:

Asetu istumaan mukavasti johonkin rauhalliseen paikkaan ja tyynnytä mielesi jollain oppimallasi metodilla. Voit käyttää vaikkapa sitä tapaa, jonkin esittelen hieman tuonnempana tässä kirjoituksessa. Kun olet saavuttanut mahdollisimman tyynen ja kirkkaan mielentilan, visualisoi tajuntasi valkokankaalle selkeä ja kirkas kuva jonkin sellaisen ihmisen kasvoista, jota kohtaan tunnet suurta, syvää ja kestävää rakkautta. Anna sitten rakkauden virrata välillänne sydämestä sydämeen. Jotta sydämesi avautuisi vielä enemmän tälle upealle rakkaudelliselle vuorovaikutukselle, ajattele jotain ystäväsi piirrettä tai ominaisuutta, joka sinua erityisesti lämmittää.

Tarkoituksena on saattaa rakkauden virta kulkemaan mahdollisimman esteettömästä sinun ja ystäväsi välillä. Tunnustele miltä tämä mahtava virtaus tuntuu. Sitten poista ystäväsi kuva tajuntasi valkokankaalta ja kytke samalla virta ikään kuin pois päältä. Hetken päästä aloita uudestaan ja huomaa, kuinka rakkaus lähtee taas virtaamaan. Toista tämä päälle-pois -vaiheistus ainakin kymmenen kertaa ja tulet huomaamaan, että on mahdollista oppia kuinka rakkausvärähtelyn virtaus voidaan laittaa liikkeelle tahdon avulla.

Nosta seuraavaksi esiin tajuntaasi kasvokuva ihmisestä, johon olet vain hieman mieltynyt. Kun nyt kokeilet samaa prosessia jonka teit sydänystäväsi kuvan kanssa, saatat kenties huomata, että rakkausenergiat virtaavat hieman tukkoisemmin. Ehkäpä sydänkeskus on tässä tapauksessa hieman sulkeutuneempi. Mutta voit tahdonvoimallasi voimistaa jälleen rakkauden virtaamista ja tuntea myös tätä toista ihmistä kohtaan samanlaista lämpöä ja rakkautta kuin sydänystävääsi kohtaan.

Voit halutessasi - ja mikäli samanlaisen rakkausvärähtelyn saavuttaminen on vaikeaa - palauttaa välillä hetkeksi mieleesi rakkaan ystäväsi kasvot ja voimistaa sillä tavoin virtausta. Tulet huomaamaan, että kykenet tuntemaan tahtosi ja periksiantamattomuutesi kautta aivan samanlaista suurta rakkautta näitä molempia ihmisiä kohtaan.

Sitten kun olet oppinut hallitsemaan ja kohdentamaan rakkausenergioitasi riittävästi, voit ottaa seuraavaksi ”kohteeksesi” yksilön, jota kohtaat et tunne juuri minkäänlaisia positiivisia tai negatiivisia tunteita. Hän voi olla esimerkiksi satunnainen tuttavuus työpaikaltasi tai muista arkisista yhteyksistä. Nosta hänen kuvansa mahdollisimman kirkkaana ja selkeänä tajuntasi valokankaalle ja pyri jälleen saavuttamaan häntä kohtaan se sama voimakas, intensiivinen ja puhdas rakkaus, jota tunnet sydänystävääsi kohtaan. Huomaat jonkin aikaa harjoiteltuasi, että myös tämä onnistuu.

Sitten seuraa se todellinen haaste, niin kuin varmasti jo oivalsit. Vaihda satunnaisen tuttavasi kuva sellaisen henkilön kuvaan, joka on jollain tavoin asettunut ”vihollisen” tai vastustajan rooliin elämässäsi. Koet että hän ehkä tahtoo sinulle pahaa ja koettaa kampittaa sinua tässä elämäksi kutsutussa ilmiössä.

Kyseessä on suuri testi, joka mittaa tarkasti kykyäsi alistaa rakkausluonteesi tahtosi hallintaan. Jos nimittäin pystyt kanavoimaan rakkauden esteetöntä virtaamista tähän ihmiseen, olet oppinut kaikkein tärkeimmän kyvyn jonka voit mahdollisesti saavuttaa itsellesi!

Tätä kykyä lähettää tietoisesti visualisoiden ja tahdonvoimasi avulla rakkausenergiaa kannattaa harjoittaa aina, kun esiin nousee tilanteita, joissa tunnet halua tai viettymystä puhua kielteisesti ja ajatella kielteisesti jostakin henkilöstä. Tässä kannattaa muistaa se rikkumaton lainalaisuus, että mikäli kuolet tässä elämässä tuntien vähäisintäkin kaunaa tai vastenmielisyyttä yhtäkin toista sielua kohtaan, on sinun vielä palattava fyysiselle tasolle ja kohdattava tuo toinen yksilö, jolloin samat vanhat jännitteet ja kaunat nousevat jälleen esiin. Vain rakkaudella voi nämä vanhat kaunat ja vihamieleisyydet voittaa!

Me voimme tässä tehdä valinnan: joko opimme ko. asian nopeasti ja lähdemme tietoisesti, tahtomme avulla neutraloimaan kielteisellä tolalla olevia ihmissuhteitamme, tai sitten voimme siirtää oppimisen ja näiden kielteisyyksien neutraloinnin tuonnemmaksi. Nämä ovat Henkisen Tien kulkijat keskeisimpiä kotitöitä, joita ei ole viisasta siirtää enää tulevaisuuteen, edes mukavuudenhalusta.


Alempi mieli - hyvä renki, huono isäntä

Olemme tarkastelleet edellä ihmisen fyysistä olemusta ja ympärillä olevaa eetterivaippaa, jota joskus kutsutaan vitaalikehoksi. Samoin olemme käsitelleet lyhyesti ihmisen tunnepuolta ja vaikutusta terveyteen erityisesti Henkisen Tien kulkemisen näkökulmasta. Nyt on aika siirtää huomiomme ihmisen perusolemuksen kolminaisuuden kolmanteen osatekijään eli mentaaliseen puoleemme.

Ensiksi meidän on hyvä tuntea mielemme olemus, kapasiteetti ja monikerroksisuus. On erittäin tärkeää ymmärtää, että mieli ei ole sama kuin aivomme! Mieli käyttää aivojamme, mutta se on olemassa eri värähtelyasteikossa kuin fyysinen aine. Mielestä puhuessamme puhumme ei-aineellisesta asiasta aineen kielellä, joka on rajoittunut 3-ulotteiseen todellisuudenkaistaleeseen. Mentaaliset prosessimme ovat tietoisuutemme aspekteja.

Alempi mieli, joka jakautuu tietoiseen ja tiedostamattomaan mieleen. Jälkimmäinen jakautuu taas yksilölliseen ja kollektiiviseen tiedostamattomaan. Alemman mielen yläpuolella on ylitajunta tai korkeampi mieli, joka on korkeamman Minän mielikapasiteetti.

Tietoinen arkimielemme tai apinamielemme on vain pieni osa mentaalista kokonaisuuttamme. Ihminen käyttää nimittäin keskimäärin 10-12 % siitä mentaalisesta potentiaalisuudesta, joka hänellä on mahdollisuus ottaa käyttöön persoonallisuuden tasolla. Jotkut Henkisellä Tiellä olevat ovat saaneet käyttöönsä kenties 15-30 % tästä kapasiteetistaan tiettyjen harjoitusten avulla.

Suuri osa käyttämättömästä kapasiteetistamme on tiedostamattoman mielen alueella. Esimerkiksi tiedostamattoman mielen muistikapasiteetti on huimaava. On hyvä pitää mielessä, että tiedostamattoman mielen voimaa ei sinänsä tarvitse hankkia, meillä on se jo. Se tarvitsee vain ottaa käyttöön.

Ennen kuin saamme yhteyden ylitajuntaan ts. jumalalliseen mieleen, meidän tulee tehdä ”kotityöt” tietoisen ja tiedostamattoman mielen alueella, mikä tarkoittaa niiden harmonisointia. Hyvä tärkeä osa meidän eheytymistämme ihmisinä on tiedostamattoman mielen sisältöjen kohtaaminen, oman varjomme (käyttääkseni C.G. Jungin terminologiaa) hyväksyminen ja asteittainen integrointi tietoiseen olemukseemme. Nämä sisällöt ovat asioita, jotka täytyy työstää VAAN EI TUKAHDUTTAA! Osa työstämme Henkisellä Tiellä on tällaisen sisäisen inventaarion tekemistä tuomalla varjomme valoon. Silloin se lakkaa olemasta varjo.

On hyvä tietää, että tiedostamattoman mielen alueella on suuren osan minäkuvaamme, persoonallisuuspiirteitämme ja tapojamme, asenteitamme, arvojamme ja uskomusjärjestelmiämme. Samoin sieltä löytyy paljon automaattisia reaktioita; ikään kuin jonkinlainen Auto Pilot laitettaisiin päälle. Saatamme ihmetellä itsekin ajatuksiamme, puheitamme, tunteitamme ja voimiamme tällaisissa tilanteissa.

Tiedostamaton mielemme sisältää myös ”sokeat pisteemme” ja torjutut, tukahdutetut, häpeää tuottaneet kokemukset; itse asiassa suuri osa omaa psykologista menneisyyttämme on tiedostamattoman alueella. Sieltä löytyy erilaisia turhautumia, traumoja ja perusviettejä, jotka ohjaavat ihmisen elämää. Sieltä löytyvät myös fobiamme, ahdistavat pakkomielteemme, vainoharhamme ja kauan sitten unohtuneet muistomme, samoin suurin osa kommunikaatiosta ihmisten välillä. On oletettu, että jopa 90 % kommunikaatiosta tapahtuu tiedostamattomalla tasolla.

Suuri osan ikävuosien 0-7 keskeisestä kokemusmaailmasta - hyvin tärkeä jakso myöhemmän kehityksen kannalta - on tallennettu tiedostamattoman mielen rakenteisiin. Sieltä löytyvät mm. lapsuuden ”mantrat” eli monet kasvattajien hokemat ”ohjelmoinnit” ja myös aiempien elämien kooste. Mukana aiemmista inkarnaatioista ovat lähinnä ne jaksot, jotka ovat merkityksellisiä nykyisen inkarnaation kannalta.

Huomaat varmasti, että näiden tiedostamattomassa mielessä olevien asioiden kohtaaminen on OLENNAISTA, itse asiassa tärkeimpiä kotitöitämme. Nimittäin kaikki piilossa oleva nousee esiin henkisen kehityksen myötä. ”Ihminen, tunne itsesi” -imperatiivi liittyy osaltaan tämän piilossa olevan löytämiseen, tunnistamiseen, hyväksymiseen osaksi itseä sekä transformoimiseen.

Seuraava >


© Erkki Lehtiranta. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa kielletty tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti.