Smiling Stars etusivu
Smiling Stars etusivu
Henkinen astrologia
Kurssit
Kukkauutteet ja tähtieliksiirit
Kurssimatkat
Musiikki
Esseitä ja lehtiartikkeleita
Linkit
Astrologiset palvelut
Yleiskartoitus Vuosikatsaus Astrologinen kukkauuteyhdistelmä Astrologinen kartta

Henkisen astrologian yleiskartoitus - kirjallinen tulkinta

Syntymäkartta on kuin kosminen peili, josta näemme itsemme. Henkinen astrologia auttaa löytämään uusia tapoja tuon peilin tarkastelemiseen korkeammasta näkökulmasta. Syntymäkarttaa tutkimalla voidaan paljastaa ihmisen tärkeimmät henkiset kasvupisteet, ne karmalliset läksyt, jotka hänen toivotaan oppivat tässä inkarnaatiossa. Kartalta läytyvät myös ne koodaukset, jotka sisältävät suurimmat kehitysmahdollisuudet.
Tulkinnat laaditaan henkilökohtaisesti tilaajille, kyseessä EI ole astrologisella ohjelmalla tehty automatisoitu tietokonetulostus.

Tulkinnoissa käsitellään mm. seuraavia teemoja: keskeiset karmalliset läksyt nykyisessä inkarnaatiossa; kartan ilmaisemat haasteet ja mahdollisuudet; astrologiset epäbalanssit ja niiden tasoittaminen; nykyiset ja lähitulevaisuuden astrologiset "säätilat". Tulkinnan pituus on keskimäärin 25-30 sivua.

Tulkintaa varten tarvitaan tarkat syntymätiedot: pvm, tarkka kellonaika sekä fyysinen syntymäpaikkakunta. Toimitusaika keskimäärin 2-3 viikkoa riippuen jonotilanteesta.

Suullisia tulkintoja ja vuosikatsauksia myös Helsingissä.

TILAUKSET verkkokaupastamme


 

Syntymäkellonaika
Sairaalassa syntyneiden tiedot löytyvät (äidin nimellä) synnytyssairaalasta tai lähimmästä keskussairaalasta. Ellei näistä löydy, voit kysyä keskussairaalasta, mihin syntymäsairaalasi arkisto on siirretty. Joissain tapauksissa tietoja on säilytetty myös kaupungin/kunnanarkistoissa tai maakunta-arkistossa. Ota huomioon, että palvelu on yleensä maksullinen, tilaus saatetaan haluta kirjallisesti ja tiedonsaanti kestää joitakin viikkoja. Sairaalalla tai muulla tietoja säilyttävällä laitoksella on lakiin perustuva velvollisuus luovuttaa tiedot niitä itsestään pyytävälle. Syytä pyyntöön ei tarvitse ilmoittaa. Toisen tietoja sieltä ei saa.

Kotisynnytykset vuodesta 1923 lähtien on yleensä arkistoitu Kansallisarkistoon, sikäli kun paikalla synnytyksessä on ollut kätilö. Myös lääkintöhallituksen arkiston kotisynnytykset vuodesta 1950 lähtien on siirretty Kansallisarkistoon. Sieltä kannattaa kysyä myös sairaalassa syntyneen tietoja, ellei niitä ole löytynyt muualta. Yhteydenototpuh. 029 533 7400 Ota huomioon, että palvelu on maksullista ja myös löytymättömät tiedot maksavat.


Mitä on henkinen astrologia?