Takaisin musiikkiin

Takaisin kirjoihin

Erkki Lehtiranta

Musiikin korkeammat oktaavit
ääni ja musiik
ki meissä ja maailmankaikkeudessa


Sisällys

Johdanto

1. luku Musiikissa on enemmän kuin mitä korva kuulee
Hiljaisuus puhuu – osaammeko kuunnella?
Silmän kulttuuri, korvan kulttuuri
Ääni, värähtely, taajuus ja resonanssi
Äänen pitkä esihistoria
Kivikausi soi


2. luku Länsimaisen musiikkiajattelun metafyysiset juuret
– musiikin korkeammat oktaavit

Egyptiläinen musiikkikäsitys
Sfäärien soitto ja planeettojen laulu – Pythagoraan perintö jälkipolville
Suhteissa sen salaisuus
Harmonia ja kosmos – kosminen harmonia
Luonnon kosminen kalligrafia
Jumalan kosminen musiikki
Musiikin kolme maailmaa
Renessanssi ja anima mundi
Pyhä taivaallinen yksinkertaisuus

3. luku Musiikin monitasoiset vaikutukset
Musiikin pyhä kolminaisuus
Musiikin fysiologisista vaikutuksista
Musiikin emotionaalisista vaikutuksista
Musiikin mentaalisista vaikutuksista
Musiikin terapeuttisista vaikutuksista
Musiikin syvähenkisistä ulottuvuuksista
Musiikin sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista

4. luku Sisäinen musiikkimme eli ihmiskehon sävelet, rytmit, resonanssit
ja aistien väliset yhteydet

Kehorytmit ja –resonanssit
Susan Alexjander ja DNA-musiikki
Oma sisäinen sävel
Äänet, värit ja tuoksut - aistikokemusten kiehtovat yhteydet
Musiikki, chakrat ja hienokehot

5. luku Uuden ääniajattelun pioneereja
Hans Jennyn visuaaliset sinfoniat ja ääniveistokset
Alfred A. Tomatis, äänen Einstein
Robert Monroe
Sharry Edwards ja Nicole LaVoie
Hans Cousto ja kosminen oktaavi

6. luku Intian pyhä sävel
Musiikki ja korkeampi todellisuus
Omalakinen musiikkikulttuuri
Rágat, mielen värittäjä

Epilogi

Liite 1 Yläsävelsarja
Liite 2 Intialaisen klassisen musiikin kaksi traditiota
Rytmien labyrintit
Miten perinne siirtyy - mestarit ja kisällit
Liite 3 Musiikkia eri tarpeisiin
Liite 4 Kotisivuja

Viitteet

Kirjallisuusluettelo

Takaisin